Testimonial | Do's and Don'ts op de werkvloer

Met studenten aan de slag, ook tijdens het academiejaar... hoe begin je eraan?

Maandag 5 januari 2015 :

Wat een aantal maanden geleden begonnen is met een credo "studenten die werken, daar gaan we voor. Een formule waar werkgever én student zich goed bij voelen ... en niet te vergeten waar toegevoegde waarde kan geleverd worden voor beide partijen ... is de dag van vandaag realiteit bij Travaq. Niet alleen inspireren we een deel van de markt door onze overtuiging ... we beleven het businessmodel elke dag in de praktijk ! We zijn het levende en het geïntegreerde voorbeeld van onze eigen overtuiging. A rato van één dag per week en gedurende een geheel academiejaar (uitzondering van examenperiode) zijn er bij Travaq 10 studenten (machtmakers) aan de slag in 3 verschillende steden (Antwerpen, Leuven en Gent) om de perfecte match te maken tussen jobstudenten en bedrijven.

Alvorens aan de slag te gaan met jongeren, de generatie Y en Z, zijn er enkele significante cijfers die niet onbelangrijk zijn om jongeren in te schakelen in een geïntegreerd personeelsbeleid :

  • 80% van de Hogeschool- of Universiteitsjongeren doen één of andere vorm van studentenarbeid (langdurig of éénmalig tijdens de vakantie of tijdens het academiejaar)
  • Meer dan 50% werkt tijdens de week of in het weekend 
  • Slechts 23% is tevreden over de inhoud van zijn studentenjob. Inhoud van de studentenjob komt op nummer twee als selectiecriterium om voor een welbepaalde studentenjob te kiezen.

Werk aan de winkel dus maar ook heel wat opportuniteiten ! 

Vanuit een grondige analyse (studie waarin we 1500 studenten bevraagd hebben rond uitzendarbeid) en met een website die qua ontwerp, lay-out, look en feel, ... in een beta-versie klaar was gingen we "de markt" op naar de geschikte matchmakers. Via onze directe omgeving, de website zelf, ... vonden we al snel heel wat studenten die de uitdaging wilden aangaan. Zijzelf hadden immers al wat goede maar vooral minder goede ervaringen gehad met het klassieke interimverhaal en zagen dus wel graten in het business-model. Van onze kant wisten we natuurlijk met welke "keywords" we de gemotiveerde student zijn interesse konden wekken. Maar hoe de ideale matchmaker qua profiel er moest uitzien en welke bijzondere kwaliteiten hij/zij moest bezitten, was voor ons ook een onbekende factor. We konden immers niet teruggrijpen naar ervaring, analyses, voorbeelden, We wilden ook graag voldoende diversiteit om tijdens het academiejaar te kunnen inspelen op nog onbekende factoren. Per stad gingen we persoonlijke gesprekken aan met de kandidaten en hebben een eerste selectie gemaakt op basis van enthousiasme, interesse, motivatie, visie, .... Gezien we studenten zochten die zich voor een gans academiejaar wilden engageren en dit wel een impact heeft op vrijetijdsbesteding gaven we hen de goede raad om aan ouders en vrienden de vraag te stellen of zij in hen de ideale machtmaker zagen. Deze aanbeveling gaf opnieuw een natuurlijke selectie. 

De overgebleven studenten zouden mij vervolgens een motivatiebrief toezenden vrij van lay-out maar met volgende ingrediënten : wie ben ik,  een aantal kwaliteiten en waarom deze relevant zouden zijn om de taak als matchmaker uit te voeren. Hoewel in bijna alle opleidingen van hogescholen en universiteiten "hoe moet ik een C.V. opmaken" aan bod komt, konden slechts weinige de, voor mij belangrijkste en meest relevante vragen, beantwoorden zonder verdere begeleiding. Opnieuw volgde een natuurlijke selectie (het niet toezenden of gebrekkige inhoud van de motivatiebrief).

Na een noodzakelijke opleiding in sociale wetgeving en het Travaq CRM tool zijn we einde september 2014 met een ploeg van tien studenten (matchmakers) en één coach (mijzelf) uiteindelijk van start gegaan. 

 

Werner Viaene

werner.viaene@travaq.be